Welkom
Brugge en Rebergen is een administratie-, belasting-,  en  adviespraktijk, welke is ontstaan vanuit de wens om kwalitatief hoogstaande dienstverlening te combineren met een persoonlijke en informele aanpak.

Na zeven jaar in de controlepraktijk werkzaam te zijn geweest bij de grotere accountantskantoren, is de onderneming opgezet door Inge Rebergen en Marian Brugge in 1993.Wat wij misten in onze werkkring was de laagdrempeligheid voor ondernemers om advies in te roepen, waardoor (naar onze visie) ondernemers hun kwaliteiten niet maximaal kunnen ontplooien.

Juist die laagdrempeligheid, die wij hanteren door heel flexibel inzetbaar te zijn, maar die ook in onze tarieven tot uitdrukking komt, en de concrete effecten daarvan voor de bedrijfsvoering van onze klanten, maakt dat wij veel voldoening in ons werk ervaren.

Wij garanderen de hoge kwaliteit van onze dienstverlening door onze aansluitingen bij beroepsorganisaties en door jaarlijks veel aandacht te besteden aan zowel vaktechnische educatie als technisch innovatieve ontwikkelingen.

 

Branche-organisaties en lidmaatschappen

Ons kantoor is aangesloten bij  Fiscount en NOAB, een tweetal innovatieve organisaties welke aanvullende diensten verlenen aan accountsnts- administrtie- en advieskantoren.

Vanuit deze organisaties hebben wij direct toegang tot een grote pool van gespecialiseerde advieurs. U kunt dan denken aan arbeidsjuristen, overname-specialisten en pensioendeskundigen, welke wij daar waar nodig voor onze clienten kunnen inzetten.